Doa Sebelum Perjalanan Mudik

Sabtu, 1 Juni 2019
Doa Sebelum Perjalanan Mudik - inilah ramadhan

PERJALANAN jauh atau safar merupakan peristiwa yang sering dialami manusia. Dari daerah yang satu menuju daerah yang lainnya. Dari suatu negara ke negara yang lainnya. Di dalamnya mereka kerapkali menemui berbagai hal yang tidak biasa ditemui dan hal-hal tidak menyenangkan hati.

Apakah yang semestinya dipersiapkan oleh seorang mukmin sebelum keberangkatannya dan apa yang diucapkan di saat-saat menjelang perpisahan itu. Berikut ini salah satu sunah Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika kita menjumpai keadaan semacam itu.

Perpisahan dalam Naungan as-Sunnah

Imam Abu Dawud rahimahullah membuat sebuah bab di dalam Sunannya dalam Kitab al-Jihad dengan judul Bab Fid Dua indal Wada (Doa ketika berpisah, yaitu sebelum melakukan perjalanan/safar). Kemudian beliau membawakan hadis Ibnu Umar radhiyallahuanhuma:

Dari Qozaah, dia berkata: Ibnu Umar radhiyallahuanhuma- berkata kepadaku, "Kemarilah, akan kulepas kepergianmu sebagaimana ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melepas kepergianku (yaitu dengan doa), Astaudiullaha diinaka wa amaanataka wa khawaatima amalik (Aku titipkan kepada Allah pemeliharaan agamamu, amanatmu, dan akhir penutup amalmu)." (HR. Abu Dawud, Syaikh al-Albani berkata: Hadits ini sahih dengan banyak jalannya, sebagiannya disahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan adz-Dzahabi. Lihat Shahih Sunan Abu Dawud [7/353] software Maktabah asy-Syamilah)

Bacaan Doa Ketika Memberangkatkan Pasukan

Tuntunan doa seperti ini tidak khusus untuk perorangan, bahkan berlaku pula untuk rombongan. Termasuk di dalamnya rombongan pasukan perang. Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan,

Dari Abdullah al-Khathmi radhiyallahuanhu-, dia berkata: "Dahulu Nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila hendak melepas keberangkatan pasukan beliau maka beliau membaca doa, Astaudiullaha diinakum wa amaanatakum wa khawaatima amaalikum (Aku titipkan kepada Allah pemeliharaan agama kalian, amanat yang kalian emban, dan akhir penutup amal kalian)." (HR. Abu Dawud. Syaikh al-Albani mengatakan: Sanadnya sahih sesuai dengan kriteria Muslim. Lihat Shahih Sunan Abu Dawud [7/354] software Maktabah asy-Syamilah)

Abu at-Thayyib rahimahullah menerangkan makna pasukan dalam hadis ini,

"Artinya adalah pasukan tentara yang akan diberangkatkan untuk menyerang musuh." (Aun al-Mabud Syarh Sunan Abu Dawud [7/187] software Maktabah asy-Syamilah)

Bekali Dirimu dengan Takwa

Perjalanan tentunya membutuhkan perbekalan. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena dengan ketakwaan itulah seorang hamba akan mendapatkan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapinya, dimudahkan urusannya, dan bahkan dia akan bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka.

Allah taala berfirman,

"Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa." (Qs. al-Baqarah: 197)

Allah taala berfirman,

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka." (Qs. at-Thalaq: 2-3)

Allah taala berfirman,

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah jadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Qs. at-Thalaq: 4)

Imam at-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan,

Dari Anas radhiyallahuanhu-, dia berkata: Ada seorang lelaki yang datang menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya hendak bepergian/safar maka berilah saya bekal." Maka beliau menjawab, "Zawwadakallahut taqwa (semoga Allah membekalimu takwa)." Lalu dia berkata, "Tambahkan lagi -bekal- untukku." Beliau menjawab, "Wa ghafara dzanbaka (semoga Allah mengampuni dosamu)." Dia berkata lagi, "Tambahkan lagi -bekal- untukku, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu." Beliau menjawab, "Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta (semoga Allah mudahkan kebaikan untukmu di mana pun kamu berada)." (HR. at-Tirmidzi, beliau berkata: hadits hasan gharib. Syaikh al-Albani mengatakan: hasan sahih. Lihat Shahih Sunan at-Tirmidzi [3/155] software Maktabah asy-Syamilah)

Imam Ibnu as-Suni rahimahullah meriwayatkan hadits ini dengan redaksi doa yang sedikit berbeda,

Dari Anas radhiyallahuanhu bahwa ada seorang lelaki yang menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya hendak bepergian. Berilah saya bekal." Maka beliau menjawab, "Semoga Allah membekalimu dengan takwa." Dia berkata lagi, "Tambahkan lagi -bekal- untukku." Beliau menjawab, "Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu." Dia berkata lagi, "Tambahkan lagi -bekal- untukku." Beliau menjawab, "Semoga Allah mengarahkanmu kepada kebaikan ke arah mana pun kamu menempuh perjalanan." (HR. Ibnu as-Suni dalam Amal al-Yaum wa al-Lailah [2/461], lihat juga Mirat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih karya Syaikh Abul Hasan Hisamuddin ar-Rehmani al-Mubarakfuri rahimahullah [8/189] software Maktabah asy-Syamilah)

at-Thibi rahimahullah menerangkan makna doa zawwadakallahut taqwa,

"Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan yang akan membuatmu menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan-Nya dan menjauhi perbuatan maksiat kepada-Nya." (Dinukil dari Mirat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih [8/190] software Maktabah asy-Syamilah). []

Inilah Ramadhan

PNS Surabaya Larang Mudik Pakai Kendaraan Dinas - inilah ramadhan
PNS Surabaya Larang Mudik Pakai Kendaraan Dinas
9 bulan
H+1 Lebaran, Tol Cikampek Padat Sejak Dini Hari - inilah ramadhan
H+1 Lebaran, Tol Cikampek Padat Sejak Dini Hari
9 bulan
Ganjil-Genap akan Diberlakukan di Merak-Bakauheni - inilah ramadhan
Ganjil-Genap akan Diberlakukan di Merak-Bakauheni
9 bulan
Lebaran 2019 Tak Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi - inilah ramadhan
Lebaran 2019 Tak Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi
9 bulan
Open House di Istana Negara Pukul 10.00-12.00 WIB - inilah ramadhan
Open House di Istana Negara Pukul 10.00-12.00 WIB
9 bulan
Tak Mudik, Ini Bakal Dilakukan Anies Saat Lebaran - inilah ramadhan
Tak Mudik, Ini Bakal Dilakukan Anies Saat Lebaran
9 bulan
Mudik Bareng BNI Berangkatkan 2.000 Peserta - inilah ramadhan
Mudik Bareng BNI Berangkatkan 2.000 Peserta
9 bulan
Syaikh Sudais Doakan Negeri Kaum Muslim Damai - inilah ramadhan
Syaikh Sudais Doakan Negeri Kaum Muslim Damai
9 bulan
Hari Ini 104 Ribu Mobil Mengaspal di Tol Cipali - inilah ramadhan
Hari Ini 104 Ribu Mobil Mengaspal di Tol Cipali
9 bulan

Doa Sebelum Perjalanan Mudik

Sabtu, 1 Juni 2019
Doa Sebelum Perjalanan Mudik - inilah ramadhan

PERJALANAN jauh atau safar merupakan peristiwa yang sering dialami manusia. Dari daerah yang satu menuju daerah yang lainnya. Dari suatu negara ke negara yang lainnya. Di dalamnya mereka kerapkali menemui berbagai hal yang tidak biasa ditemui dan hal-hal tidak menyenangkan hati.

Apakah yang semestinya dipersiapkan oleh seorang mukmin sebelum keberangkatannya dan apa yang diucapkan di saat-saat menjelang perpisahan itu. Berikut ini salah satu sunah Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika kita menjumpai keadaan semacam itu.

Perpisahan dalam Naungan as-Sunnah

Imam Abu Dawud rahimahullah membuat sebuah bab di dalam Sunannya dalam Kitab al-Jihad dengan judul Bab Fid Dua indal Wada (Doa ketika berpisah, yaitu sebelum melakukan perjalanan/safar). Kemudian beliau membawakan hadis Ibnu Umar radhiyallahuanhuma:

Dari Qozaah, dia berkata: Ibnu Umar radhiyallahuanhuma- berkata kepadaku, "Kemarilah, akan kulepas kepergianmu sebagaimana ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melepas kepergianku (yaitu dengan doa), Astaudiullaha diinaka wa amaanataka wa khawaatima amalik (Aku titipkan kepada Allah pemeliharaan agamamu, amanatmu, dan akhir penutup amalmu)." (HR. Abu Dawud, Syaikh al-Albani berkata: Hadits ini sahih dengan banyak jalannya, sebagiannya disahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan adz-Dzahabi. Lihat Shahih Sunan Abu Dawud [7/353] software Maktabah asy-Syamilah)

Bacaan Doa Ketika Memberangkatkan Pasukan

Tuntunan doa seperti ini tidak khusus untuk perorangan, bahkan berlaku pula untuk rombongan. Termasuk di dalamnya rombongan pasukan perang. Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan,

Dari Abdullah al-Khathmi radhiyallahuanhu-, dia berkata: "Dahulu Nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila hendak melepas keberangkatan pasukan beliau maka beliau membaca doa, Astaudiullaha diinakum wa amaanatakum wa khawaatima amaalikum (Aku titipkan kepada Allah pemeliharaan agama kalian, amanat yang kalian emban, dan akhir penutup amal kalian)." (HR. Abu Dawud. Syaikh al-Albani mengatakan: Sanadnya sahih sesuai dengan kriteria Muslim. Lihat Shahih Sunan Abu Dawud [7/354] software Maktabah asy-Syamilah)

Abu at-Thayyib rahimahullah menerangkan makna pasukan dalam hadis ini,

"Artinya adalah pasukan tentara yang akan diberangkatkan untuk menyerang musuh." (Aun al-Mabud Syarh Sunan Abu Dawud [7/187] software Maktabah asy-Syamilah)

Bekali Dirimu dengan Takwa

Perjalanan tentunya membutuhkan perbekalan. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena dengan ketakwaan itulah seorang hamba akan mendapatkan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapinya, dimudahkan urusannya, dan bahkan dia akan bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka.

Allah taala berfirman,

"Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa." (Qs. al-Baqarah: 197)

Allah taala berfirman,

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka." (Qs. at-Thalaq: 2-3)

Allah taala berfirman,

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah jadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Qs. at-Thalaq: 4)

Imam at-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan,

Dari Anas radhiyallahuanhu-, dia berkata: Ada seorang lelaki yang datang menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya hendak bepergian/safar maka berilah saya bekal." Maka beliau menjawab, "Zawwadakallahut taqwa (semoga Allah membekalimu takwa)." Lalu dia berkata, "Tambahkan lagi -bekal- untukku." Beliau menjawab, "Wa ghafara dzanbaka (semoga Allah mengampuni dosamu)." Dia berkata lagi, "Tambahkan lagi -bekal- untukku, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu." Beliau menjawab, "Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta (semoga Allah mudahkan kebaikan untukmu di mana pun kamu berada)." (HR. at-Tirmidzi, beliau berkata: hadits hasan gharib. Syaikh al-Albani mengatakan: hasan sahih. Lihat Shahih Sunan at-Tirmidzi [3/155] software Maktabah asy-Syamilah)

Imam Ibnu as-Suni rahimahullah meriwayatkan hadits ini dengan redaksi doa yang sedikit berbeda,

Dari Anas radhiyallahuanhu bahwa ada seorang lelaki yang menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya hendak bepergian. Berilah saya bekal." Maka beliau menjawab, "Semoga Allah membekalimu dengan takwa." Dia berkata lagi, "Tambahkan lagi -bekal- untukku." Beliau menjawab, "Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu." Dia berkata lagi, "Tambahkan lagi -bekal- untukku." Beliau menjawab, "Semoga Allah mengarahkanmu kepada kebaikan ke arah mana pun kamu menempuh perjalanan." (HR. Ibnu as-Suni dalam Amal al-Yaum wa al-Lailah [2/461], lihat juga Mirat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih karya Syaikh Abul Hasan Hisamuddin ar-Rehmani al-Mubarakfuri rahimahullah [8/189] software Maktabah asy-Syamilah)

at-Thibi rahimahullah menerangkan makna doa zawwadakallahut taqwa,

"Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan yang akan membuatmu menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan-Nya dan menjauhi perbuatan maksiat kepada-Nya." (Dinukil dari Mirat al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashabih [8/190] software Maktabah asy-Syamilah). []