Rukun Puasa yang Perlu Diketahui

Selasa, 14 Mei 2019
Rukun Puasa yang Perlu Diketahui - inilah ramadhan

PUASA mempunyai dua rukun asasi yaitu: -Niat puasa. - Menahan diri dari perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga tenggelam matahari.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Niat, Yaitu kehendak (qasad) melakukan puasa[1]. Tempatnya di hati, tidak cukup dengan hanyamelafazkannya dengan lidah dan tidak disyaratkan melafazkannya.[2] Dalil wajib niat ialahsabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:"Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat." [Al-Bukhari (1) dan Muslim (1907)].

Sekiranya ia adalah niat untuk puasa Ramadan, disyaratkan wujudnya perkara-perkara berikut:

- Berniat pada waktu malam ( (; Yaitu hendaklah dilakukan qasad (kehendak melakukan puasa) itu pada waktu malam, Yaitu sebelum terbit fajar. Sekiranya dia tidak berqasad[3] untuk melakukan puasa kecuali selepas terbitnya fajar maka batallah niat dan puasanya.

Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:"Barangsiapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya." [Ad-Daruqutni (2/172), kata beliau para perawinya adalah Tsiqah; Al-Baihaqi (4/202)]

- Menentukan Jenis Puasa

Ini dilakukan dengan menetapkan jenis puasa. Dia hendaklah berazam dalam hatinya untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok hari. Sekiranya dia berniat dalam dirinya dengan sematamata berpuasa (tidak ditentukan jenis puasa), maka niatnya tidak sah. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang bermaksud: "Sesungguhnya amalan itu dengan niat." Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini: "Dan bagi setiap orang itu apa yang telah diniatkannya." Maksudnya: Perbuatan itu akan mengikut jenis yang telah diqasadkan untuk dilakukan.

iii. Berulang-ulang

Maksudnya: Dia hendaklah berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Tidak cukup dengan satu niat untuk puasa sebulan karena puasa Ramadan bukanlah ibadah yang satu. Bahkan ia adalah ibadah yang berulang-ulang dan setiap ibadat itu mesti dikhususkan niatnya yang tersendiri.[4]

Mengenai puasa sunat, niat tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan. Niat, sah dilakukan sebelum tergelincir matahari dan sah juga dengan niat mutlak. Dalilnya ialah hadis Aisyah r.a:

Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu mempunyai makanan tengahari?." Jawapannya, "Tidak." Sabda Beliau, "Kalau begitu aku berpuasa." [Ad-Daruqutni]

Menahan Diri Dari Perkara Yang Membatalkan Puasa

Perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah:

Makan dan minum

Puasa terbatal sekiranya ia (makan dan minum) dilakukan dengan sengaja walaupun makanan ataupun minuman itu sedikit. Sekiranya dia terlupa bahwa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum maka puasanya tidak batal walau berapa banyak dia makan atau minum.[5]

Dalilnya: Hadis Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

"Siapa yang terlupa bahwa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum maka hendakah dia menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allahlah yang telah memberinya makan dan minum." [Muslim (1155) dan Al-Bukhari (1831)].

Sampainya ain (sesuatu) ke dalam al-Jauf (rongga) melalui liang yang terbuka[6]

Maksud ain ialah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Maksud al-Jauf ialah otak, ataupun apa yang berada antara bawah halkum hingga ke perut. Maksud liang yang terbuka ialah seperti mulut, telinga, qubul, dubur sama ada bagi lelaki dan juga wanita.[7]

Semuanya ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja. Sekiranya perkara ini berlaku dalam keadaan lupa maka ia tidak merusakkan puasanya. Hukum ini diqiyaskan dengan makanan dan minuman.

Sekiranya lalat atau nyamuk atau debu jalan masuk ke dalam al-jauf, maka puasa tidak batal karena untuk menghindarinya adalah teramat susah.

Sekiranya dia menelan air liurnya, puasa tidak batal karena susah untuk menghalangnya. Sekiranya dia menelan air liurnya yang bernajis (seperti gusinya luka lalu mulutnya tidak dibersihkan, sekalipun air liurnya berwarna jernih), maka batal puasanya.

Sekiranya dia berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung lalu air itu termasuk ke dalam al-jaufnya, puasanya tidak batal, jika dia tidak melampau dalam memasukkan air sewaktu mengambil wuduk. Sekiranya air itu masuk ke dalam aljaufnya karena dia melampau sewaktu memasukkan air, maka puasanya batal karena ia adalah perbuatan yang dilarang sewaktu berpuasa.

Sekiranya terdapat sisa (kesan) makanan di celah-celah giginya lalu ia digerakkan oleh air liurnya tanpa sengaja lalu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya tidak batal. Ini sekiranya dia tidak mampu untuk membezakannya dengan air liurnya karena perkara ini ialah perkara yang dimaafkan dan bukan disebabkan sengaja dilakukan. Sekiranya dia mampu embezakannya maka batallah puasanya karena ia dilakukan dengan lalai.

Sekiranya dia dipaksa untuk makan atau minum, puasanya tidak batal karena hokum ikhtiarnya (mempunyai pilihan) sudah gugur.

iii. Muntah dengan sengaja

Muntah dengan sengaja membatalkan puasa sekalipun orang yang berpuasa yakin bahwa muntahnya tidak masuk semula ke dalam al-jaufnya walaupun sedikit. Sekiranya dia muntah tanpa sengaja, puasanya tidak batal sekalipun dia tahu bahwa sebahagian dari muntahnya telah masuk semula ke dalam al-jaufnya tanpa sengaja. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

"Barangsiapa yang muntah tanpa disengajakan sedangkan dia berpuasa maka dia tidak perlu mengqadakannya dan sekiranya dia muntah dengan sengaja, maka dia hendaklah mengqadakan puasanya. [Dikeluarkan oleh Abu Daud (2380), At-Tirmidzi (720) dan selain keduanya][8]

Bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani.

Dalilnya ialah firman Allah swt:

"Makan serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benang hitam (kegelapan malam), Yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu, sehingga waktu malam (maghrib) dan janganlah kamu setubuhi mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid"[Surah Al-Baqarah: 187]

Maksud fajar ialah cahaya yang terbit dengan terang di ufuk langit dan dengan itu berakhirlah malam dan bermulalah siang. Sekiranya dia bersetubuh dalam keadaan lupa maka ia tidak membatalkan puasa. Hukum ini diqiaskan dengan makan dan minum bagi orang yang terlupa.

Al-Istimna

Al-Istimna ialah mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya ataupun dengan menggunakan tangan.Sekiranya orang yang berpuasa sengaja melakukannya maka batal puasanya. Tetapi sekiranya ia berlaku di luar kawalannya, maka puasanya tidak batal. Dengan ini dimakruhkan dengan Karahah Tahrim (makruh yang hampir kepada haram) bercium pada siang Ramadan bagi orang yang cepat naik syahwatnya sama ada lelaki atau wanita karena ia mendedahkannya kepada merusakkan puasa.

Mengenai orang yang tidak cepat naik syahwatnya, yang utama baginya ialah meninggalkannya demi menutup pintu yang merusakkan puasanya.[9]

Muslim (1106) meriwayatkn dari Aisyah r.a katanya:"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mencium aku sewaktu Beliau berpuasa. Siapakah dikalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menguasai nafsunya."

Para ulama berkata: "Maksud kata-kata Aisyah r.a ialah sepatutnya kamu menjauhi dari bercium dan jangan menyangka bahwa diri kamu adalah seperti Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang boleh melakukannya. Ini karena Beliau mampu menguasai dirinya dan dapat dijamin apabila Beliau mencium tidak menyebabkan keluarnya air mani ataupun naik syahwat ataupun naiknya nafsu dan seumpamanya sedangkan kamu tidak ada jaminan terhadap perkara itu."

Haid dan nifas

Haid dan nifas merupakan keuzuran yang menghalang sahnya puasa. Sekiranya wanita yang berpuasa keluar haid ataupun nifasnya pada sebahagian dari siang maka batallah puasanya. Dia wajib mengqada puasa hari tersebut.

Al-Bukhari (298) dan Muslim (80) meriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a: Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang wanita dan Beliau telah ditanya sebab kurangnya agama bagi wanita, Beliau menjawab,"Bukankah apabila dia sedang haid dia tidak sembahyang dan puasa?"

vii. Gila dan murtad

Gila dan murtad merupakan penghalang dari sahnya puasa karena orang yang berada di dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian (kelayakan) untuk beribadat.

Demikianlah, mereka yang berpuasa wajib menjaga dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan ini agar puasanya sah bermula dari terbit fajar sehingga matahari betul-betul tenggelam.

Sebagian orang menyangka bahwa mandi junub selepas azan subuh menyebabkan puasa terbatal. Sedangkan ini adalah satu kesilapan. Mandi selepas azan subuh tidak menyebabkan puasa terbatal. Wallahu A`lam.

Sekiranya orang yang berpuasa melakukan perkara yang membatalkan ini dengan sangkaan fajar belum terbit, tetapi selepas melakukannya, sangkaannya jelas meleset, maka batal puasanya. Dia hendaklah menahan dirinya (tidak makan, minum dan lain-lain seperti orang yang berpuasa) sepanjang siang sebagai menghormati bulan Ramadan. Dia juga dikehendaki supaya mengqadha puasa tadi.

Begitu juga apabila seseorang berbuka pada akhir siang di waktu petang dengan sangkaan matahari telah tenggelam kemudian terbukti bahwa matahari belum tenggelam, maka batallah puasanya dan dia wajib mengqadhanya. [Ustaz Syihabuddin Ahmad, Lc.]

Inilah Ramadhan

114.912 Pemudik Sudah Menyebrang Pelabuhan Merak - inilah ramadhan
114.912 Pemudik Sudah Menyebrang Pelabuhan Merak
9 bulan
Mudik Lebaran, KLHK Ajak Kurangi Sampah Plastik - inilah ramadhan
Mudik Lebaran, KLHK Ajak Kurangi Sampah Plastik
9 bulan
PNS Surabaya Larang Mudik Pakai Kendaraan Dinas - inilah ramadhan
PNS Surabaya Larang Mudik Pakai Kendaraan Dinas
9 bulan
129.306 Kendaraan Mulai Tinggalkan Jakarta - inilah ramadhan
129.306 Kendaraan Mulai Tinggalkan Jakarta
9 bulan
Keriaan Ramadan dengan Festival Patungan - inilah ramadhan
Keriaan Ramadan dengan Festival Patungan
9 bulan
Puncak Arus Mudik Motor Diperkirakan 2 Juni - inilah ramadhan
Puncak Arus Mudik Motor Diperkirakan 2 Juni
9 bulan
Mau Pemudik? Ini Tuntunan Fiqihnya - inilah ramadhan
Mau Pemudik? Ini Tuntunan Fiqihnya
9 bulan
Lewat Tol Trans Sumatera, Pemudik Sulit Dapat BBM - inilah ramadhan
Lewat Tol Trans Sumatera, Pemudik Sulit Dapat BBM
9 bulan
Banyak Kendaraan Parkir di Bahu Jalan Tol Cipali - inilah ramadhan
Banyak Kendaraan Parkir di Bahu Jalan Tol Cipali
9 bulan

Rukun Puasa yang Perlu Diketahui

Selasa, 14 Mei 2019
Rukun Puasa yang Perlu Diketahui - inilah ramadhan

PUASA mempunyai dua rukun asasi yaitu: -Niat puasa. - Menahan diri dari perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga tenggelam matahari.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Niat, Yaitu kehendak (qasad) melakukan puasa[1]. Tempatnya di hati, tidak cukup dengan hanyamelafazkannya dengan lidah dan tidak disyaratkan melafazkannya.[2] Dalil wajib niat ialahsabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:"Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat." [Al-Bukhari (1) dan Muslim (1907)].

Sekiranya ia adalah niat untuk puasa Ramadan, disyaratkan wujudnya perkara-perkara berikut:

- Berniat pada waktu malam ( (; Yaitu hendaklah dilakukan qasad (kehendak melakukan puasa) itu pada waktu malam, Yaitu sebelum terbit fajar. Sekiranya dia tidak berqasad[3] untuk melakukan puasa kecuali selepas terbitnya fajar maka batallah niat dan puasanya.

Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:"Barangsiapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya." [Ad-Daruqutni (2/172), kata beliau para perawinya adalah Tsiqah; Al-Baihaqi (4/202)]

- Menentukan Jenis Puasa

Ini dilakukan dengan menetapkan jenis puasa. Dia hendaklah berazam dalam hatinya untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok hari. Sekiranya dia berniat dalam dirinya dengan sematamata berpuasa (tidak ditentukan jenis puasa), maka niatnya tidak sah. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang bermaksud: "Sesungguhnya amalan itu dengan niat." Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini: "Dan bagi setiap orang itu apa yang telah diniatkannya." Maksudnya: Perbuatan itu akan mengikut jenis yang telah diqasadkan untuk dilakukan.

iii. Berulang-ulang

Maksudnya: Dia hendaklah berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Tidak cukup dengan satu niat untuk puasa sebulan karena puasa Ramadan bukanlah ibadah yang satu. Bahkan ia adalah ibadah yang berulang-ulang dan setiap ibadat itu mesti dikhususkan niatnya yang tersendiri.[4]

Mengenai puasa sunat, niat tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan. Niat, sah dilakukan sebelum tergelincir matahari dan sah juga dengan niat mutlak. Dalilnya ialah hadis Aisyah r.a:

Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu mempunyai makanan tengahari?." Jawapannya, "Tidak." Sabda Beliau, "Kalau begitu aku berpuasa." [Ad-Daruqutni]

Menahan Diri Dari Perkara Yang Membatalkan Puasa

Perkara-perkara yang membatalkan puasa ialah:

Makan dan minum

Puasa terbatal sekiranya ia (makan dan minum) dilakukan dengan sengaja walaupun makanan ataupun minuman itu sedikit. Sekiranya dia terlupa bahwa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum maka puasanya tidak batal walau berapa banyak dia makan atau minum.[5]

Dalilnya: Hadis Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

"Siapa yang terlupa bahwa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum maka hendakah dia menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allahlah yang telah memberinya makan dan minum." [Muslim (1155) dan Al-Bukhari (1831)].

Sampainya ain (sesuatu) ke dalam al-Jauf (rongga) melalui liang yang terbuka[6]

Maksud ain ialah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Maksud al-Jauf ialah otak, ataupun apa yang berada antara bawah halkum hingga ke perut. Maksud liang yang terbuka ialah seperti mulut, telinga, qubul, dubur sama ada bagi lelaki dan juga wanita.[7]

Semuanya ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja. Sekiranya perkara ini berlaku dalam keadaan lupa maka ia tidak merusakkan puasanya. Hukum ini diqiyaskan dengan makanan dan minuman.

Sekiranya lalat atau nyamuk atau debu jalan masuk ke dalam al-jauf, maka puasa tidak batal karena untuk menghindarinya adalah teramat susah.

Sekiranya dia menelan air liurnya, puasa tidak batal karena susah untuk menghalangnya. Sekiranya dia menelan air liurnya yang bernajis (seperti gusinya luka lalu mulutnya tidak dibersihkan, sekalipun air liurnya berwarna jernih), maka batal puasanya.

Sekiranya dia berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung lalu air itu termasuk ke dalam al-jaufnya, puasanya tidak batal, jika dia tidak melampau dalam memasukkan air sewaktu mengambil wuduk. Sekiranya air itu masuk ke dalam aljaufnya karena dia melampau sewaktu memasukkan air, maka puasanya batal karena ia adalah perbuatan yang dilarang sewaktu berpuasa.

Sekiranya terdapat sisa (kesan) makanan di celah-celah giginya lalu ia digerakkan oleh air liurnya tanpa sengaja lalu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya tidak batal. Ini sekiranya dia tidak mampu untuk membezakannya dengan air liurnya karena perkara ini ialah perkara yang dimaafkan dan bukan disebabkan sengaja dilakukan. Sekiranya dia mampu embezakannya maka batallah puasanya karena ia dilakukan dengan lalai.

Sekiranya dia dipaksa untuk makan atau minum, puasanya tidak batal karena hokum ikhtiarnya (mempunyai pilihan) sudah gugur.

iii. Muntah dengan sengaja

Muntah dengan sengaja membatalkan puasa sekalipun orang yang berpuasa yakin bahwa muntahnya tidak masuk semula ke dalam al-jaufnya walaupun sedikit. Sekiranya dia muntah tanpa sengaja, puasanya tidak batal sekalipun dia tahu bahwa sebahagian dari muntahnya telah masuk semula ke dalam al-jaufnya tanpa sengaja. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

"Barangsiapa yang muntah tanpa disengajakan sedangkan dia berpuasa maka dia tidak perlu mengqadakannya dan sekiranya dia muntah dengan sengaja, maka dia hendaklah mengqadakan puasanya. [Dikeluarkan oleh Abu Daud (2380), At-Tirmidzi (720) dan selain keduanya][8]

Bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani.

Dalilnya ialah firman Allah swt:

"Makan serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benang hitam (kegelapan malam), Yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu, sehingga waktu malam (maghrib) dan janganlah kamu setubuhi mereka ketika kamu sedang beriktikaf di masjid"[Surah Al-Baqarah: 187]

Maksud fajar ialah cahaya yang terbit dengan terang di ufuk langit dan dengan itu berakhirlah malam dan bermulalah siang. Sekiranya dia bersetubuh dalam keadaan lupa maka ia tidak membatalkan puasa. Hukum ini diqiaskan dengan makan dan minum bagi orang yang terlupa.

Al-Istimna

Al-Istimna ialah mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya ataupun dengan menggunakan tangan.Sekiranya orang yang berpuasa sengaja melakukannya maka batal puasanya. Tetapi sekiranya ia berlaku di luar kawalannya, maka puasanya tidak batal. Dengan ini dimakruhkan dengan Karahah Tahrim (makruh yang hampir kepada haram) bercium pada siang Ramadan bagi orang yang cepat naik syahwatnya sama ada lelaki atau wanita karena ia mendedahkannya kepada merusakkan puasa.

Mengenai orang yang tidak cepat naik syahwatnya, yang utama baginya ialah meninggalkannya demi menutup pintu yang merusakkan puasanya.[9]

Muslim (1106) meriwayatkn dari Aisyah r.a katanya:"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mencium aku sewaktu Beliau berpuasa. Siapakah dikalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menguasai nafsunya."

Para ulama berkata: "Maksud kata-kata Aisyah r.a ialah sepatutnya kamu menjauhi dari bercium dan jangan menyangka bahwa diri kamu adalah seperti Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang boleh melakukannya. Ini karena Beliau mampu menguasai dirinya dan dapat dijamin apabila Beliau mencium tidak menyebabkan keluarnya air mani ataupun naik syahwat ataupun naiknya nafsu dan seumpamanya sedangkan kamu tidak ada jaminan terhadap perkara itu."

Haid dan nifas

Haid dan nifas merupakan keuzuran yang menghalang sahnya puasa. Sekiranya wanita yang berpuasa keluar haid ataupun nifasnya pada sebahagian dari siang maka batallah puasanya. Dia wajib mengqada puasa hari tersebut.

Al-Bukhari (298) dan Muslim (80) meriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a: Rasululah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang wanita dan Beliau telah ditanya sebab kurangnya agama bagi wanita, Beliau menjawab,"Bukankah apabila dia sedang haid dia tidak sembahyang dan puasa?"

vii. Gila dan murtad

Gila dan murtad merupakan penghalang dari sahnya puasa karena orang yang berada di dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian (kelayakan) untuk beribadat.

Demikianlah, mereka yang berpuasa wajib menjaga dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan ini agar puasanya sah bermula dari terbit fajar sehingga matahari betul-betul tenggelam.

Sebagian orang menyangka bahwa mandi junub selepas azan subuh menyebabkan puasa terbatal. Sedangkan ini adalah satu kesilapan. Mandi selepas azan subuh tidak menyebabkan puasa terbatal. Wallahu A`lam.

Sekiranya orang yang berpuasa melakukan perkara yang membatalkan ini dengan sangkaan fajar belum terbit, tetapi selepas melakukannya, sangkaannya jelas meleset, maka batal puasanya. Dia hendaklah menahan dirinya (tidak makan, minum dan lain-lain seperti orang yang berpuasa) sepanjang siang sebagai menghormati bulan Ramadan. Dia juga dikehendaki supaya mengqadha puasa tadi.

Begitu juga apabila seseorang berbuka pada akhir siang di waktu petang dengan sangkaan matahari telah tenggelam kemudian terbukti bahwa matahari belum tenggelam, maka batallah puasanya dan dia wajib mengqadhanya. [Ustaz Syihabuddin Ahmad, Lc.]